اطلاعیه ۳

بدینوسیله به اطلاع میرساند تعداد واحد مسکونی درحال ساخت از پروژه حکیم نظامی 110 واحدی تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما با شرایط جدید قابل واگذاری میباشد ، از متقاضیان محترم دعوت میشود جهت ثبت نام حداکثر تاتاریخ 94/7/5 به اموراداری دفتر مرکزی شرکت  تعاونی  مسکن  واقع در

خبر۱

قابل توجه اعضای محترم پروژه

   طبق اعلام قبلی درساعت 17مورخ :94/6/3 نشست مشترکی همراه بااعضای پروژه واعضای  هییت مدیره وپیمانکاردرمحل پروژه برگزارگردید.دراین نشست گزارش مبسوطی توسط هییت مدیره محترم تعاونی وجناب آقای هنرکارپیمانکارمحترم پروژه  ارایه گردید.درادامه جلسه یه سوالات اعضابه روشنی پاسخ داده

اطلاعیه ۲

 باسلام :

   احتراماً، بدینوسیله به اطلاع میرساند : اخطارهای نوبت اول قسط دوم اعضاء بدهکار که تاکنون نسبت به پرداخت قسط اعلامی از طرف شرکت تعاونی  اقدام ننموده اند ، درتاریخ ۹۴/۵/۲۹  از طریق پست ارسال گردید.

لازم به ذکراست همزمان با ارسال اخطارهای فوق