گزارش پیشرفت کار پروژه ساختمانی حکیم نظامی وضعیت
ارزش وزنی بر اساس استاندارد درصد پیشرفت ارزش وزنی پیشرفت کار
گودبرداری خاکبرداری و رکلاژ ۰٫۵
اجرای سازه نگهبان ۰٫۷
پی و فونداسیون بتن مگر ۰٫۵
آرماتوربندی ۳
قالب بندی  ۱
 بتن ریزی و عمل آوری ۲٫۵
اسکلت فلزی ساخت قطعات ۱۲
اتصالات ۳
نصب سازه ۵
قالب بندی و تیرچه گذاری ۴
آرماتوربندی ۳
بتن ریزی و عمل آوری ۳
سفتکاری اجرای دیوارها ۵
چهارچوب ها و فریم پنجره ها ۲
زیرسازی و شیب بندی کف ۲٫۵
عایق کاری ۱٫۵
نازک کاری اندود دیوارها ۲
کف سازی (سطح نهایی) ۴
سطح نهایی جداره ها (سنگ، کاشی، چوب، کاغذ و …) ۵٫۵
در و پنجره ۲
سقف کاذب ۱٫۲
نقاشی ۰
کارهای چوبی ۰٫۵
نما ۵
تاسیسات و مکانیکی لوله کشی ها ۲٫۵
کانال کشی و اگزاست ۱٫۵
عایق کاری و پوشش لوله ها ۱
نصب تجهیزات سرمایش و گرمایش ۱٫۵
نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق ۰٫۵
نصب شیرآلات  ۱٫۳
 نصب لوازم بهداشتی ۱٫۳
نصب تجهیزات موتورخانه ۴٫۵
آسانسور ۲٫۵
تاسیسات الکترونیکی لوله کشی و قوطی گذاری ۲٫۵
سینی و نردبان ۱
سیم کشی و کابل کشی ۲
نصب چراغ ها ۱
نصب تابلوبرق ها ۱
نصب کلیدها و پریزها ۲
محوطه و سپتیک و کابل کشی تلفن و برق و لوله کشی گاز و لوله کشی آب ۴٫۵
پیشرفت کلی ۱۰۰