تعاونوا علی البروالتقوا

 
تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۲ رسماً کار خود را آغاز نموده و تاکنون بالغ بر ۱۶۵۴ واحد احداث ، مشارکت ، خریداری و تحویل نموده است .
در راستای تحقق اهداف شرکتهای تعاونی توانسته است منشاء خدمات برای همکاران و اعضاء باشد که شمه ای از آن را به شرح ذیل تقدیم همکاران و اعضاء محترم می نماید:
پروژه های تحویل داده شده 

پروژه ۲۸ دستگاه ( سه راه ضرابخانه )

این ساختمانها در سال ۱۳۵۴ توسط سازمان خریداری و به شرکت تعاونی جهت فروش منتقل گردیده که در سال ۱۳۵۸ و با دستور مدیران سازمان نسبت به فروش و واگذاری آن اقدام شده است .

پروژه ۸۸ دستگاه توانیر
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی شرکت تعاونی مسکن صداوسیما نیز هماهنگ با سایر ارگانها و با توجه به رسالتی که داشت نسبت به واگذار مسکن همکاران در سال ۱۳۶۱ اقدام به خـرید ۸۸ واحد نیمه ساخته واقع در خیابان ولی عصر (عج) توانیر اعلام و پس از تکمیل به اعضاء واجد شرایط واگذار نموده ساختمان مزبور در دو بلوک ۴۴ واحدی با متراژهای (۱۳۲و۱۶۲ متری) تحویل گردیده است .
واگذاری ۳۶ قطعه زمین برای همکاران شاغل فرستنده بعثت در کمال آباد کرج در سال ۱۳۶۳
 
پـروژه ۴۷۶ واحـدی شهرک غزالی
این تعاونی در سال ۱۳۵۴ اقدام به طراحی جهت احداث آپارتمانها مسکونی بنام مجموعه غزالی نمود این پروژه ازسال ۵۶ بواسطه برپائی انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیتهای ساختمانی آن متوقف گردید ، اجرای عملیات فقط بصورت آماده سازی و نصب قسمتهائی از اسکلت فلزی انجام شده بود.
از سال ۶۸ الی ۷۶ بتدریج پروژه مسکونی غزالی تکمیل و به اعضاء تعاونی واگذار گردید محوطه سازی شامل : آسفالت ، فضای سبز، روشنائی ، سیستم آبرسانی محوطه ، لوله کشی گاز ، تامین پارکینگ و ایجاد دسترسیهای هر بخش در سال ۷۹ آغاز و تا سال ۸۲ تکمیل شده است . این مجموعه دارای ۴۷۶ دستگاه آپارتمان ، زیربنای مختلف از ۸۳ مترمربع الی ۱۴۵ مترمربع در ۴ بلوک بطور مجزا درزمینی به مساحت۱۰۶۰۰۰ مترمربع احداث وبا قیمت تمام شده به اعضاء واجد شرایط واگذار گردیده است .
 
پروژه ۴۰۰ واحدی فاز۵ شهرک ( قدس)
ایـن پـروژه در سال ۱۳۶۳ در منطقه فـاز ۵ شهرک غرب آغـاز و در سال ۱۳۶۸ تحویل اعضاء گردید مساحت هر آپارتمان حدود ۱۴۵ مترمربع می باشد که در چهار طبقه احداث گردیده و برای آپارتمان ها تسهیلات وام اخذ و در پیشبرد عملیات اجرائی صرف شده است هرآپارتمان دارای پارکینگ و انباری است و از محوطه و فضای سبز مناسب برخوردار هستند .
پروژه ۵۶ دستگاه آپارتمان فاز یک شهرک غرب (مجتمع سینا)
این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۲۵۰۰ مترمربع با تعداد ۵۶ دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۳۰ مترمربع در خیابان ایران زمین ساخته و واگذار گردید . احداث این مجموعه در فاصله سالهای ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۱ بوده است .
 
پروژه ۴۲۰ دستگاه آپارتمان فاز ۱ شهرک غرب (مجتمع سینا)
در محدوده فاز یک شهرک غرب خیابان ایران زمین تعاونی مسکن با همکاری اعضاء واجد شرایط نسبت به احداث ۴۲۰ دستگاه آپارتمان در قالب ۸ برج بلند مرتبه که یکی از برجها دوقلو می باشد با مساحت هر آپارتمان ۱۴۲ مترمربع واقع در خیابان ایران زمین ساخته و واگذار گردید . سال شروع عملیات ۱۳۶۸ و سال خاتمه ۱۳۷۶ می باشد .
 
خرید و واگذاری ۸ دستگاه آپارتمان خیابان ابن سینا
این پروژه در سال ۷۹ براساس مواردی از اساسنامه ماده ۳ به صورت آماده خریداری و به اعضاء فروخته شده است و واقع در خیابان ابن سینای دروازه شمیران می باشد .
 
سرمایه گذاری درساخت۶دستگاه آپارتمان واقع درخیابان امیرآباد کوچه مجد
با توجه به مالکیت بر ساختمان اداری مجد با مشارکت شرکت ساراتل نسبت به ساخت و ساز آن در سال ۱۳۸۰ اقدام و در سال ۱۳۸۲ پس از تکمیل به صورت آزاد واگذار گردید .
 
پروژه ۷۰ واحدی کوهسار کلاک کرج
این ساختمانها به مالکیت آقایان مرشدی و مقیمی توسط مسکن و شهر سازی به تعداد ۸۱ دستگاه ساخته شده است که تعداد ۱۱ واحد آن توسط ستاد آزادگان خریداری شده و تعداد ۷۰ واحد آن در سال ۱۳۸۲ توسط شرکت تعاونی مسکن صداوسیما برای اعضاء تعاونی مسکن خریداری و به اعضاء  واگذار گردیده است پروژه کوهسار در منطقه کلاک کرج می باشد مساحت آپارتمانها ۷۵ الی ۷۸ مترمربع میباشد .
شایان ذکر است عملیات تکمیلی شامل محوطه سازی ، خرید انشعاب گاز و لوله کشی گاز انجام و واحدها تحویل گردید هم اکنون افرادی که تسویه حساب نموده اند انتقال سند انجام گردید و مابقی هم به محض تسویه حساب کار انتقال سند انجام خواهد شد . (حدود ۱۰ نفر باقی مانده است)
پروژه یادگار امام و زمین حبیب الهی 
اعیانی این پروژه در سال ۱۳۸۲ از آقای الماسی فرد خریداری شد ولی متاسفانه تا سال ۱۳۸۷ به هیچ نتیجه ای نرسید و مشخص گردید که متاسفانه اعیانی خریداری شده حق ریشه بوده و مشاع می باشد، پیگیری های تعاونی نتیجه نداد در نهایت در سال ۱۳۸۷ با مساعدت مدیریت محترم وقت سازمان و معاونت اداری و مالی قرارشدکه تعداد ۲۰۷ آپـارتمان از مجموعـه سردار جنگل متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان خریـداری ودر اختیار اعضاء یادگار امام قرار داده شود که این امرتوسط هیات مدیره وقت انجام شد و درحال حاضرتمامی اعضاء پروژه یادگارامام واحدهای خودرادریافت نموده اند .
 پروژه های در دست اقدام
پروژه ۲۵۵ واحدی امیرکبیر
شرکت تعاونی مسکن درسال ۱۳۸۱ در دو مرحله اولیه جهت پروژه امیرکبیر نسبت به عضو گیری برای ۱۵۶ واحد در قالب چهار برج در منطقه ۲۲ تهران اقدام نموده و با توجه به استقبال اعضاء مجدداً طی همان سال دو برج دیگر اضافه و به ۶ برج افزایش یافت و با احتساب ۹۹ عضو مرحله دوم جمع اعضاء بـه ۲۵۵  نفـر رسید .این پروژه بافرازونشیب هایی که درمراحل ساخت داشته مراحل پایانی ساخت رامی گذراندوباانتخاب راهکارهای مناسبی که هییت مدیره کنونی اتخاذنموده است وهمچنین باهمکاری اعضابه زودی مراحل ساخت اتمام خواهدیافت .
طرح ۹۹ ساله مهر
پس از اعلام دولت محترم جمهوری اسلامی جهت ثبت نام طرح زمینهای ۹۹ ساله تعاونی برای اعضاء خود در سال ۱۳۸۶ اعلام آمادگی نمود، در نتیجه نزدیک به تعداد۳۰۰ نفر در مرحله اول ثبت نام نمودند لکن سازمان مسکن ۱۰۹ نفر از این افراد را واجد شرایط دانست و با عنایت به پیگیری در مورد این گروه قطعه زمینی در فاز ۶ شهر پرند به این افراد واگذار گردید و تعاونی قـرارداد اولیه زمین را توسط مـدیرعـامل و رئیس هیـات مدیره وقت منعقد نموده و مبالغ یک میلیون تومان دریافتی از افراد را طی چک به حساب اعلام شده از طرف شهر پرند واریز نموده چون پایگاه تعاونی از پرند به اسلام شهر منتقل گردید مجدداً در اسلام شهر تمدید قرارداد شد و در حال حاضر و با پیگیری فراوان تعاونی پرونده ما را به اتحادیه تعاونی مسکن تهران در خیابان کشاورز منتقل نمودند که در اینجا هم قرارداد مجدد نوشته شد و علت تاخیر در تحویل زمین ادغام بودن زمین مورد نظر تعاونی مسکن و۸۰۰ هکتار زمین
 شهرک با زمینهای یکی از ارگانها ، اعلام شده است خوشبختانه بعدازطی موانع مختلف کارساخت وسازادامه داشته ودرحال حاضر مراحل ساخت این پروژه به اتمام رسیده است .مجموعه فوق ،به محض آماده سازی مشاعات آماده تحویل می باشد.

پروژه ۱۱۰واحدی حکیم نظامی 

   شرکت تعاونی ، زمین این پروژه رادرسال ۱۳۹۱خریداری نموده وطی سه مرحله اقدام به عضوگیری نمود.این پروژه که جزوپروژه های منحصربه فرد منطقه ۲۲به شمار می َآیدبنابه موانع ایجادشده  بامقداری تاخیردرسال ۱۳۹۳کلنگ ساخت آن زده شد.اکنون این پروژه بابرنامه ریزی های دقیق درحال ساخت می باشد.علاقمندان جهت مشاهده ازوضعیت پروژه ومعرفی آن می توانندبه سایت پروژه مراجعه نمایند.