مشخصات پروژه

 

 

04

 

      • متراژکل زمین : ۲۰۰۰مترمربع .

      • تراکم کل ساخت : تقریبا۲۴۰۰۰ مترمربع .

      •  تراکم مفیدساخت : تقریبا ۱۴۰۰۰مترمربع .

      • تعدادواحد: ۱۱۰ واحد .

      • تعدادکل طبقات : ۲۵ طبقه .

      • تعدادطبقات مسکونی : ۲۱طبقه .

      • تعدادطبقات پارکینگ : ۳طبقه .

      • تعدادطبقات پیلوت : ۱ طبقه .

      • نوع اسکلت : اسکلت فلز .

      • سیستم سقف : متال دک ( عرشه فولادی )

      • نوع ساخت : محصولات درجه یک ایرانی بانظرمهندس مشاوروتاییدوموافقت کارفرما.

      • مدت زمان پروژه : ۳۶ماه .

      • تاریخ شروع پروژه : ۹۳/۱۱/۰۱ .

      • تاریخ پایان پروژه : ۹۶/۱۱/۰۱ .

      • مشاوروتهیه نقشه های فاز۲ : شرکت تهران محاسب .

      • شرکت ناظر : شرکت آرتاسازه باور .

      • شرکت مشاور : شرکت شاخص ستون پارسیان .

      • مجری طرح : شرکت سامکو .

      • کارفرما : تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما .

((مشارکت متقابل اعضاوشرکت تعاونی ، تضمینی است جهت ساخت هرچه بهتردرزمان بندی مناسب ))